safetyscan.cz

Safety Scan

Ceník

Prohlídka jednacích prostor proti odposlechu

1.500,- Kč za 1m2

Prostory nad 50 m
1200,- Kč za 1m2

Prohlídka zahrnuje fyzickou obhlídku prostor, prohlídku detektorem nelineárních přechodů (ORION nebo jiné značky), prohlídka telefonní linky
a skenováni spektra analyzátorem Oscor 24 (nebo jiné značky) atd.

V době probíhající prohlídky zajistíme i detekci zařízení pro monitoring mobilních telefonů IMSI Catcher (tzv. Agata).

Mobilní telefony Kaymera, nebo jen licencovaný software poskytujeme také formou SaaS nebo HaaS.          SaaS poskytujeme na základě smlouvy, včetně vymezení SLA (Service Level Agreement).

Ostatní ceny na vyžádání