safetyscan.cz

Safety Scan

Ceník

Prohlídka jednacích prostor proti odposlechu

1.200,- Kč za 1m2

Prostory nad 50 m
1000,- Kč za 1m2

Prohlídka zahrnuje fyzickou obhlídku prostor, prohlídku detektorem nelineárních přechodů (ORION nebo jiné značky), prohlídka telefonní linky
a skenováni spektra analyzátorem Oscor 24 (nebo jiné značky) atd.

V době probíhající prohlídky zajistíme i detekci zařízení pro monitoring mobilních telefonů IMSI Catcher (tzv. Agata).

Ostatní ceny na vyžádání