safetyscan.cz

Safety Scan

Služby

 1. Zabezpečené telefony a aplikace odolné proti odposlechu a infiltraci monitorovacím softwarem
 2. Kompletní prohlídky prostor proti odposlechovým technologiím
 3. Ochrana před prostorovým odposlechem AR-MI
 4. Antidron systémy – přenosné i stacionární
 5. Monitoring PC – záznam veškeré aktivity uživatelů PC – měření výkonnosti pracovníků
 6. Vizualizační integrace provozních a bezpečnostních technologií
 7. Výroba speciálních skrytých monitorovacích technologií
 8. Audit bezpečnostních technologií a počítačových sítí
 9. Oponentury návrhu bezpečnostních technologií
 10. Architektura bezpečnostních technologií budov a architektura počítačových sítí
 11. Fyzická extrakce dat z mobilních telefonů (chráněných heslem, gestem atd.)
 12. Šifrování, identifikace a lokalizace cíle: SIM a eSIM karty, IMSI a ID cíle, šifrovací algoritmy (A3, A5, A8 a Ki) a v zásadě způsob, jakým se provádí ověřování uživatelů a šifrování provozu
 13. IMSI catcher detektory
 14. Odhalení skutečných majitelů „anonymních“ účtů na sociálních sítích 
 15. Odhalení skutečných majitelů „anonymních“ emailových adres
 16. „Profilování“ cíle v prostředí dark – deep webu
 17.  Shromažďujeme data ze široké škály zdrojů deep – dark webu, a proto můžeme poskytnout mnohem více informací o „cíli“.
  Úrovně informací přesahují data, která jsou uložena a mohou být shromažďována z účtů sociálních médií